SERVEIS

Les activitats de Construccions Ferrer son molt diverses, abarcant tots els sectors del negoci immobiliari:

  • Locals per Franquícies
Construccions Ferrer sempre fidel a un esperit innovador remodela tot tipus de locals per adaptar-los a les necessitats dels franquiciats.
  • Obra Civil Pública i Privada
Construccions Ferrer ha sabut afrontar amb èxit el repte que suposa l'execució d'obres civils.
  • Rehabilitacions
Es un motiu de satisfacció per Construccions Ferrer col'laborar en la recuperació del patrimoni històric.
  • Naus Industrials
Construccions Ferrer es capaç de donar solucions a les necessitat de l'industria moderna.